Frequently asked questions

Če imate specifično vprašanje, stopite v stik z nami.

Kaj je Data Privacy Manager?

Data Privacy Manager je rešitev v obliki spletne aplikacije, ki organizacijam omogoča enostavno in z uredbo GDPR skladno upravljanje privolitev ter uporabniških zahtev. Organizacije, ki uporabljajo programsko opremo Data Privacy Manager, lahko kadarkoli pokažejo, kdo jim je dal ali odvzel privolitev, kdaj, po katerem kanalu in za kateri namen.

Kako programska oprema Data Privacy Manager pomaga podjetjem pri skladnosti z uredbo GDPR?

V programski opremi Data Privacy Manager se uporabljajo izrazi, postopki in logika, neposredno prevzeti iz uredbe GDPR. Najpomembnejši členi, na katere se nanaša programska oprema, so:

  • Člen 4 Opredelitev pojmov
  • Člen 6 Zakonitost obdelave
  • Člen 7 Pogoji za privolitev
  • Člen 12 Pregledne informacije, sporočila in načini za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
  • Člen 30 Evidence dejavnosti obdelave
  • Člen 44 Splošno načelo za prenose

Zakaj je treba upravljati privolitve?

Rešitev Data Privacy Manager zagotavlja organizacijam popoln nadzor nad danimi ali odvzetimi privolitvami v dejanskem času. Z integracijo z vsemi sistemi za obdelavo osebnih podatkov omogoča zakonito obdelavo osebnih podatkov. Da se zagotovi zakonitost, je pomembno, da organizacija obdeluje samo podatke državljanov, ki so podali privolitev, in lahko vedno dokaže način pridobivanja privolitev in namen obdelave podatkov. Organizacije preprosto upravljajo postopek ustvarjanja novih privolitev na najnižji ravni zrnatosti in upravljajo postopek ustvarjanja namenov obdelave podatkov. Rešitev je prilagodljiva in omogoča razvrščanje namenov obdelave podatkov v skupine ter izgradnjo hierarhije privolitev z uporabo enostavnih obrazcev. Mogoč je tudi uvoz obstoječih privolitev, ki niso skladne z uredbo GDPR, saj so bile zbrane v skladu s starimi opredelitvami privolitev.

Zakaj je treba upravljati uporabniške zahteve?

Organizacije, ki obdelujejo osebne podatke, morajo v zakonskem roku uresničiti pravice državljanov oziroma uporabniške zahteve državljanov, katerih podatke obdelujejo, kar za večino organizacij predstavlja izziv, saj zahteva visoko raven upravljanja osebnih podatkov. Dvig ravni osveščenosti o lastnih pravicah državljanov EU za večino organizacij pomeni tudi potrebo po delni ali popolni avtomatizaciji izpolnjevanja določenih pravic državljanov zaradi količine različnih vrst zahtev, ki jih bodo prejeli. Programska oprema Data Privacy Manager avtomatizira celoten postopek – od registracije zahtev prek postopka njihove odobritve in obdelave podatkov do obveščanja vlagateljev zahtev o rezultatih. Data Privacy Manager je osrednja točka za izmenjavo sporočil med sistemi, ki prek osrednje nadzorne plošče omogoča vpogled v trende in učinkovitost izpolnjevanja uporabniških zahtev.

Kaj je evidenca dejavnosti obdelave?

Dejavnosti obdelave lahko na primer izvirajo s področja človeških virov, vsakodnevne obdelave osebnih podatkov strank, obdelave podatkov v postopkih neposrednega marketinga in podobno. Uredba GDPR opredeljuje informacije, ki jih je treba evidentirati, kot so ime in stik upravljavca, namen obdelave, vrste posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vrste osebnih podatkov ali vrste prejemnikov podatkov. Nadzorni organ lahko zahteva evidenco dejavnosti obdelave, organizacije pa so jo dolžne, v pisni ali elektronski obliki, dati na vpogled. Programska oprema Data Privacy Manager je elektronska evidenca obdelave osebnih podatkov, ki vsebuje vse informacije, ki jih predpisuje uredba GDPR, in hkrati omogoča natančnejše evidentiranje obdelav, kot so shranjevanje vseh vrst podatkov, ki se obdelujejo, ter informacije o njihovi občutljivosti. Vse spremembe informacij o dejavnostih obdelave so prek rešitve Data Privacy Manager verzioniranje in dostopne za vpogled.

Kdo potrebuje Data Privacy Manager?

Programska oprema Data Privacy Manager je razvita kot orodje za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (Data Protection Officer). Omogoča popoln nadzor nad vsemi postopki, povezanimi z upravljanjem privolitev in uporabniškimi zahtevami. Prav tako vsebuje osrednjo nadzorno ploščo, na kateri je mogoče v dejanskem času spremljati vse najpomembnejše informacije. Je izjemno uporabno orodje za uspešno in zanesljivo delo pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ki zmanjša možnost nepotrebnih stroškov oziroma kazni.

So v programski opremi Data Privacy Manager shranjeni vsi osebni podatki uporabnikov?

Pri implementaciji rešitve za upravljanje privolitev je treba biti pozoren na to, ali se hkrati generira še en silos osebnih podatkov uporabnikov. Programska oprema Data Privacy Manager to reši tako, da se poveže z osrednjo zbirko podatkov brez shranjevanja osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pri organizacijah, ki imajo manj sistemov in podatkov ter so enostavnejše, je mogoče uvoziti vse podatke v programsko opremo Data Privacy Manager, s čimer postane aplikacija osrednje mesto za skrb za osebne podatke uporabnikov.

Kako se Data Privacy Manager licencira?

Obstajata dve različici licenc:

  1.    SME (Small and Medium Enterprises) – za organizacije do 250 zaposlenih in do 50 milijonov EUR prihodkov.
  2.    Enterprise – za organizacije z več kot 250 zaposlenimi in več kot 50 milijoni EUR prihodkov. Za vsakega upravljavca (Data Controller) je treba imeti eno licenco.

Koliko stane Data Privacy Manager?

Za vprašanja o ceni in ponudbo nam pišite na info@dataprivacymanager.net

Kako se rešitev integrira v obstoječo infrastrukturo?

V integracijo rešitve GDPR je treba vložiti veliko časa in finančnih sredstev. Ker se datum uveljavitve uredbe GDPR vse bolj približuje, Data Privacy Manager pomaga pospešiti popolno prilagoditev uredbi GDPR in vam omogoči, da svoje vire usmerite v prilagoditev obstoječih sistemov npr. frontend, CRM, Billing, ERP itd.). Arhitektura programske opreme Data Privacy Manager je razvita tako, da je aplikacija prilagodljiva in uporabna za več organizacij, ne glede na njihovo velikost in tehnologijo, ki jo trenutno uporabljajo. Za bazo je mogoče uporabljati SQL Server, Oracle ali DB2. Aplikacija je osrednje mesto za zbiranje in zagotavljanje informacij o privolitvah in zahtevah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, prek API-ja po ESB-ju ali neposredno obstoječih podedovanih sistemov strank.

Ali obstaja Data Privacy Manager tudi v različici v oblaku?

Obstaja. Za organizacije, ki raje uporabljajo rešitve v oblaku, je Data Privacy Manager na voljo tudi v sklopu platforme Microsoft Azure.