Zakaj izbrati Data Privacy Manager?

DPO Control Panel

in odgovornosti, opredeljenih v 38. in 39. členu uredbe GDPR. Z uporabo rešitve Data Privacy Manager pooblaščena oseba za varstvo podatkov opredeli vse potrebne informacije za vodenje evidenc dejavnosti obdelave. Definirati je mogoče, ali je organizacija upravljavec ali obdelovalec, kdo je lastnik obdelave, vrste podatkov, ki se obdelujejo, v katerih zunanjih sistemih se obdelujejo in številne druge lastnosti, ki jih določa 30. člen uredbe GDPR. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov opredeli naloge za odgovorne osebe za posamezne aktivnosti obdelave, prav tako pa lahko opredeli namen zbiranja osebnih podatkov po vseh šestih zakonskih osnovah, ki jih določa uredba GDPR.

Data Subjects Manager

Rešitev Data Subjects Manager omogoča osrednjo točko prikaza vseh podatkov o posameznikih, na katere se nanašajo osebni podatki, in 360-stopinjski vpogled v podatke. Podatki posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, se najpogosteje shranjujejo v več IT-sistemih s pomočjo različnih identifikatorjev. Rešitev Data Privacy Manager omogoča upravljanje podatkov prek referenc z zunanjimi sistemi ali v hibridnem načinu dela z uporabo sistema Informatica Master Data Management v obliki dodatka.

Consent Compliance

Rešitev Data Privacy Manager vključuje bogat nabor funkcionalnosti za upravljanje življenjskega cikla privolitev – od ustvarjanja opredelitev privolitve do analitike zbranih privolitev. Z enostavno integracijo s sistemi, kot so spletne strani, CRM-sistemi ali mobilne aplikacije, postane rešitev DTM edinstvena točka resnice o zbranih privolitvah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Zagotavlja pravočasen začetek ali prenehanje obdelave podatkov, zato je marketinški oddelek vedno prepričan o ustreznosti svojih aktivnosti. Z uredbo GDPR je pridobivanje privolitev postalo del marketinške kampanje, organizacije pa zdaj lahko dokažejo tudi to, kako so zbrale privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Marketing Consent Wizard

Rešitev Marketing Consent Wizard omogoča napredne funkcije upravljanja privolitev in olajša avtomatizacijo ter delo oddelku marketinga. Razvrščanje privolitev v skupine in prenos besedila privolitev po vseh kanalih zagotavljata pregledno, avtomatizirano in učinkovito upravljanje privolitev. Aplikacija omogoča ustvarjanje obrazcev za zbiranje osebnih podatkov in generiranje kode spletne strani, ki je samodejno integrirana z DPM-jem, kar pospeši in olajša integracijo celotne GDPR-rešitve.

Data Subjects Rights Manager

Organizacije, ki obdelujejo osebne podatke, morajo v zakonskem roku uresničiti pravice državljanov, katerih podatke obdelujejo, kar za večino organizacij predstavlja izziv, saj zahteva visoko raven upravljanja osebnih podatkov. Programska oprema Data Privacy Manager avtomatizira celoten postopek – od registracije zahtev prek postopka njihove odobritve in obdelave podatkov do obveščanja vlagateljev zahtev o rezultatih. Z integracijo programske opreme Data Privacy Manager v IT-arhitekturo organizacije postane izpolnitev zahtev posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, centraliziran in učinkovit postopek.

Contracts & Policies Flow

Ker veliko organizacij pridobiva osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, na podlagi pogodbe, je bil razvit poseben modul za upravljanje pogodb in toka podatkov. Ko končni uporabnik podpiše pogodbo, se začnejo številne obdelave osebnih podatkov. Naloga rešitve Contract & Policies Flow je opredeliti, katere obdelave se izvajajo ob začetku in tudi ob koncu oziroma prekinitvi posamezne pogodbe. S tem omogočimo celoten tok podatkov na enem mestu po začetku in med obdelavo podatkov ter politike zadrževanja podatkov pri prenehanju ali prekinitvi pogodbe.

API & Integration

Čeprav je uredba GDPR v prvi vrsti pravno vprašanje, se njeno izvajanje oziroma prilagoditev postopkov v praksi izvaja prek integracije več IT-sistemov. Programska oprema Data Privacy Manager se prek API-ja poveže z vsemi sistemi, ki vsebujejo osebne podatke. Organizacijam je dostopna popolna dokumentacija, ki podrobno opisuje integracijo sistemov front-end (npr. spletno mesto, mobilna aplikacija, spletna trgovina) in back-end (npr. CRM, DWH, ERP, billing). Tako se doseže centralni nadzor, upravljanje in avtomatizacija postopkov GDPR. Dijelovi ovog Toolkita su:

  • AD Integration (on-premise)
  • Data Subject API integration
  • Marketing Forms
  • Data Subjects Requests Integration
  • Contracts & Policies API Integration
  • Data Retention Automation

Privacy Portal

Vgrajeni portal za upravljanje nastavitev zasebnosti posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, je rešitev za vse organizacije, ki nimajo spletnega portala ali pa potrebujejo enostavno rešitev, ki jim bo omogočila, da posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo nadzor nad njimi. Vključuje tudi enostavno dajanje in preklic privolitev ter možnost uresničevanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki, ki jih določa uredba GDPR. To spletno aplikacijo za končne uporabnike je mogoče prilagoditi potrebam in vizualni podobi organizacije, za te končne uporabnike (posameznike, na katerega se nanašajo osebni podatki) pa predstavlja eno mesto, na katerem upravljajo vse osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje. Za organizacije, ki so upravljavci, to predstavlja enostavno rešitev za skladnost z uredbo GDPR v kontekstu posredovanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in uresničevanja njihovih pravic.

Data Discovery

Veste, kje vse v infrastrukturi vašega podjetja se obdelujejo osebni podatki? Imate orodje, s katerim lahko to preverite? Zelo pogosto se zgodi, da različni deli organizacije za obdelavo osebnih podatkov strank, zaposlenih ali marketinških stikov uporabljajo različna orodja. Prav tako se zelo pogosto zgodi, da zaposleni v istih organizacijskih enotah uporabljajo različne postopke za obdelavo osebnih podatkov. Data Privacy Manager je rešitev za vsa podjetja, ki potrebujejo pomoč pri odkrivanju osebnih podatkov, ki jih obdelujejo. Modul za odkrivanje podatkov se poveže z vsemi standardnimi zbirkami podatkov in samodejno poišče osebne podatke, ki so tam shranjeni. Preprosto opredelite vrste podatkov, ki jih vaše podjetje obdeluje, in ustvarite postopke, ki bodo v določenih časovnih intervalih pregledali sisteme in poiskali osebne podatke. Najdeni osebni podatki se povežejo z evidenco obdelav osebnih podatkov in zagotovijo celovit vpogled v obdelave, ki jih organizacija izvaja. Z uporabo programske opreme Data Privacy Manager organizacije zmanjšajo tveganje za odtekanje podatkov in pridobijo celovit vpogled v postopke obdelave osebnih podatkov.

Omogočite svoji organizaciji, da se osredotoči na osnovno dejavnost, in skrb za postopke v zvezi z uredbo GDPR prepustite programski opremi Data Privacy Manager.