Frequently asked questions

Kontaktirajte nas za specifične upite

Što je Data Privacy Manager?

Data Privacy Manager je rješenje u obliku web aplikacija koje omogućava organizacijama upravljanje privolama i korisničkim zahtjevima na jednostavan i GDPR sukladan način. Organizacije koje koriste Data Privacy Manager u svakom trenutku mogu demonstrirati tko im je dao ili oduzeo privolu, kada, kojim kanalom i za koju svrhu.

Kako Data Privacy Manager pomaže kompanijama da se usklade s GDPR-om?

U Data Privacy Manageru koriste se termini, procesi i logika koji su direktno preuzeti iz GDPR uredbe. Najvažniji članci na koje se oslanja rješenje su:

  • Članak 4. Definicije pojmova
  • Članak 6. Pravne podloge za obradu podataka
  • Članak 7. Uvjeti korištenja privola
  • Članak 12. Transparentnost informacija, komunikacije i načina ostvarivanja prava ispitanika
  • Članak 30. Evidencija aktivnosti obrade
  • Članak 44. Opći principi slanja podataka u treće države i međunarodne organizacije

Zašto je potrebno upravljati privolama?

Data Privacy Manager pruža organizacijama potpunu kontrolu nad danim ili oduzetim privolama u stvarnom vremenu. Integracijom sa svim sustavima koji obrađuju osobne podatke, Data Privacy Manager osigurava da obrade osobnih podataka budu zakonite. Kako bi se osigurala zakonitost bitno je da organizacija obrađuje samo podatke građana koji su dali privolu te da uvijek može dokazati način prikupljanja privole i svrhu za koju se podaci obrađuju. Organizacije na jednostavan način upravljaju procesom kreiranja novih privola na najnižem nivou granularnosti i upravljaju procesom kreiranja svrha obrade podataka. Rješenje je fleksibilno i omogućava grupiranje svrha obrade podataka i izgradnju hijerarhije privola korištenjem jednostavnih formi. Omogućen je i uvoz postojećih privola koje nisu usklađene s GDPR-om jer su prikupljane prema staroj definiciji privole.

Zašto je potrebno upravljati korisničkim zahtjevima?

Organizacije koje obrađuju osobne podatke dužne su ispuniti prava građana, odnosno korisničke zahtjeve građana čije podatke obrađuju unutar zakonskog roka što je izazovno za većinu organizacija jer zahtjeva visoku razinu upravljanja osobnim podacima. Porast razine osviještenosti o vlastitim pravima građana EU za većinu organizacija znači i potrebu za djelomičnom ili potpunom automatizacijom ispune određenih prava građana zbog količine različitih tipova zahtjeva koji će im stizati. Data Privacy Manager automatizira cijeli proces; od registracije zahtjeva, preko procesa odobravanja zahtjeva i procesiranja podataka, do obavještavanja podnositelja zahtjeva o ishodu. Data Privacy Manager je centralno mjesto za razmjenu poruka između sustava, te kroz centralnu radnu ploču daje uvid u trendove i efikasnost ispune korisničkih zahtjeva.

Što je evidencija obrade?

Aktivnosti obrade primjerice mogu biti iz područja ljudskih resursa, svakodnevne obrade osobnih podataka klijenata, obrada podataka u procesima direktnog marketinga i sl. GDPR definira informacije koje je potrebno evidentirati poput imena i kontakta voditelja obrade, svrhe obrade, kategorije ispitanika, kategorije osobnih podataka ili kategorije primatelja podataka. Nadzorno tijelo može tražiti evidenciju aktivnosti obrade, a organizacije su dužne evidenciju, u pisanom ili elektroničkom obliku, dati na uvid. Data Privacy Manager je elektronička evidencija obrada osobnih podataka koja sadrži sve informacije koje propisuje GDPR, ali omogućava i detaljnije evidentiranje obrada poput spremanja svih tipova podataka koji se obrađuju uz informaciju o njihovoj osjetljivosti. Sve promjene informacija o aktivnostima obrade su kroz Data Privacy Manager verzionirane i dostupne za uvid.

Kome treba Data Privacy Manager?

Data Privacy Manager dizajniran je kao alat za Službenika za zaštitu osobnih podataka (Data Protection Officer). Omogućuje potpunu kontrolu nad svim procesima vezanim uz upravljanje privolama i korisničkim zahtjevima. Također, sadrži centralnu radnu ploču (Dashboard) na kojoj je moguće u stvarnom vremenu pratiti sve najvažnije informacije. Ovo rješenje je prijeko potreban alat za uspješan i pouzdan rad Službenika za zaštitu osobnih podataka i umanjuje mogućnost nepotrebnih troškova odnosno kazni.

Jesu li u Data Privacy Manageru spremljeni svi osobni podaci korisnika?

Prilikom implementacije rješenja za upravljanje privolama potrebno je obratiti pažnju generira li se istovremeno još jedan silos osobnih podataka korisnika. Data Privacy Manager to rješava tako da se povezuje s centralnom bazom podataka bez spremanja osobnih podataka ispitanika. Kod organizacija koje su po broju sustava i podataka manje i jednostavnije, moguće je napraviti uvoz svih podataka u Data Privacy Manager i time ova aplikacija postaje centralno mjesto za vođenje brige o osobnim podacima korisnika.

Kako se Data Privacy Manager licencira?

Postoje dvije verzije licenci:

  1. SME (Small and Medium Enterprises) – za organizacije do 250 zaposlenih i do 50 M EUR prihoda
  2. Enterprise – za organizacije s više od 250 zaposlenih i više od 50 M EUR prihoda. Za svakog Voditelja obrade (Data Controllera) potrebno je imati jednu licencu.

Koja je cijena Data Privacy Managera?

Za upite o cijeni i ponudama molimo obratite nam se na info@dataprivacymanager.net

Kako se integrira u postojeću arhitekturu?

Integracija GDPR rješenja iziskuje značajne resurse u vidu vremena i financijskih sredstava. Kako je datum primjene GDPR uredbe sve bliži, Data Privacy Manager pomaže skratiti vrijeme do potpune prilagodbe GDPR-u i dozvoljava da svoje resurse usmjerite na prilagodbu postojećih sustava (npr. Frontend, CRM, Billing, ERP itd.). Arhitektura Data Privacy Managera razvijana je tako da aplikacija bude prilagodljiva i otvorena prema što više organizacija neovisno o veličini i tehnologiji koju trenutno koriste. Kao bazu moguće je koristiti SQL Server, Oracle ili DB2. Aplikacija je centralno mjesto za prikupljanje i reporting informacija o privolama i zahtjevima ispitanika te slanje informacija putem API-ja prema ESB-u ili izravno prema postojećim “legacy” sustavima klijenta.

Postoji li Data Privacy Manager u Cloud varijanti (SaaS)?

Postoji! Za organizacije koje su orijentirane na Cloud rješenja Data Privacy Manager dostupan je u sklopu Microsoft Azure platforme.