Zašto Data Privacy Manager?

DPO Control Panel

DPO Control Panel omogućuje DPO-u uspješno obavljanje zadataka i odgovornosti definiranih u člancima 38. i 39. GDPR-a. Koristeći Data Privacy Manager DPO definira sve potrebne informacije za vođenje evidencija aktivnosti obrade. Moguće je definirati je li organizacija voditelj ili izvršitelj obrade, tko je vlasnik obrade, koje tipove podataka obrađujemo, u kojim vanjskim sustavima te mnoge druge propisane člankom 30. GDPR-a. DPO definira zadatke odgovornim osobama za pojedine aktivnosti obrade, a omogućeno je i definiranje svrhe prikupljanja osobnih podataka prema svih 6 zakonskih osnova definiranih GDPR-om.

Data Subjects Manager

Centralna točka prikaza svih podataka o ispitanicima i 360° pogled na podatke donosi Data Subjects Manager. Podaci ispitanika se najčešće pohranjuju u više IT sustava pomocu različitih identifikatora. Data Privacy Manager omogućuje upravljanje podacima putem referenci na vanjske sustave ili u hibridnom načinu rada korištenjem sustava Informatica Master Data Management kao dodatka.

Consent Compliance

Data Privacy Manager sadrži bogat set funkcionalnosti za upravljanje životnim ciklusom privola, od kreiranja definicije privole do analitike nad prikupljenim privolama. Jednostavnom integracijom sa sustavima poput Web stranica, CRM sustava ili mobilnih aplikacija, DPM postaje jedinstveno mjesto istine o prikupljenim privolama ispitanika. Osigurava se pravovremeni početak ili prestanak obrade podataka kako bi marketing u svakom trenu bio siguran u ispravnost svojih aktivnosti. Uz GDPR prikupljanje privola postaje dio marketinške kampanje, a organizacije sada mogu dokazati i na koji način su prikupile privole ispitanika.

Marketing Consent Wizard

Marketing Consent Wizard omogućuje napredne funkcije upravljanja privolama te olakšava automatizaciju i rad odjela marketinga. Grupiranje privola i propagacija točnog teksta privole po svim kanalima osigurava transparentno, automatizirano i učinkovito upravljanje privolama. Aplikacija donosi mogućnosti kreiranja formi za prikupljanje osobnih podataka te generiranje kôda web stranice koji je automatski integriran s DPM-om što ubrzava i olakšava integraciju cjelokupnog GDPR rješenja

Data Subjects Rights Manager

Ispunjavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava ispitanika izazovno je za većinu organizacija jer zahtjeva visoku razinu upravljanja osobnim podacima. Data Privacy Manager automatizira cijeli proces; od registracije zahtjeva, preko procesa odobravanja zahtjeva i procesiranja podataka, do obavještavanja podnositelja zahtjeva o ishodu. DPM omogućuje orkestraciju i upravljanje zahtjevima kako bi IT sustavi na kojima se podaci nalaze mogli pravovremeno i točno izvršiti sami zahtjev. Integracijom DPM-a u IT arhitekturu organizacije ispunjenje zahtjeva ispitanika postaje centraliziran i učinkovit proces.

Contracts & Policies Flow

Kako velik broj organizacija prikuplja osobne podatke ispitanika na temelju ugovora, razvijen je poseban modul za upravljanje ugovorima i tokom podataka. Potpisom krajnjeg korisnika na ugovor pokreću se brojne obrade osobnih podataka. Zadatak Contract & Policies Flowa je definirati koje se obrade događaju prilikom početka, ali i prilikom završetka odnosno raskidanja pojedinog ugovora. Time omogućujemo na jednom mjestu cjelokupni tok podataka nakon početka, za vrijeme same obrade podataka te politike zadržavanja podataka prilikom prekida ili raskida ugovora.

API & Integration

Znacajna prednost Data Privacy Managera je otvorena komunikacija i povezivost s IT sustavima koji sadrže osobne podatke. Osnovni API za upravljanje privolama nalazi se unutar modula Consent Compliance, dok se svi ostali API i integracijske komponente isporučuju kao dio API & Integration Toolkita omogučujući maksimalnu automatizaciju i učinkovitost upravljanja GDPR procesima. Dijelovi ovog Toolkita su:

  • AD Integration (on-premise)
  • Data Subject API integration
  • Marketing Forms
  • Data Subjects Requests Integration
  • Contracts & Policies API Integration
  • Data Retention Automation

Privacy Portal

Ova web aplikacija izložena krajnjim korisnicima prilagodljiva je potrebama i vizualnom identitetu organizacije, a za krajnje korisnike (ispitanike) predstavlja jedinstveno mjesto za upravljanje njihovim osobnim podacima. Privacy Portal rješenje je za sve organizacije koje nemaju postojeći korisnički portal ili žele jednostavno i učinkovito rješenje koje će omogućiti pružanje ispitanicima kontrole nad njihovim osobnim podacima. Donosi dodavanje i oduzimanje privola, te mogućnost ostvarivanja prava ispitanika propisanih GDPR-om. Ovaj dodatni modul Data Privacy Managera daje direktnu poruku ispitanicima da organizacija ima visoku razinu brige o osobnim podacima i pomaže izgradnji povjerenja.

Data Discovery

Znate li gdje se sve obrađuju osobni podaci na infrastrukturi vaše kompanije? Imate li alat kojim to možete provjeriti? Vrlo je česta situacija da različiti dijelovi organizacije koriste različite alate za obradu osobnih podataka klijenata, zaposlenika ili marketinških kontakata. Data Discovery pomaže organizacijama prilikom otkrivanja osobnih podataka koje obrađuju. Modul za otkrivanje podataka spaja se na sve standardne baze podataka te automatski pretražuje osobne podatke koji su na njima spremljeni. Omogućeno je jednostavno definiranje tipova podataka koje organizacija obrađuje i kreiranje procesa koji u definiranim vremenskim intervalima pretražuju sustave te pronalaze osobne podatka. Pronađeni osobni podaci vežu se na evidenciju obrada osobnih podataka te daju potpuni uvid u obrade koje organizacija provodi. Korištenjem Data Privacy Managera organizacija smanjuje rizik gubitka podataka i dobiva holistički pogled u procese obrade osobnih podataka.

Zadržite fokus na core businessu te istovremeno osigurajte svojim korisnicima siguran i GDPR sukladan način upravljanja osobnim podacima.